woensdag 11 juli 2018

Marine Patrouille/ Navy Patrol of the Marines

Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/


Marine Patrouille (MP)
Navy Patrol of the Marines (MP)

Helm/ Helmet

 
Uitrusting/ Equipment:

Foto's onder, bron/ Pictures below, source: Maritiem Digitaal/ Mariniersmuseum:

Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/


zondag 24 juni 2018

Verkenningspeleton met Belgische camouflage uniformen 1981/1982. Recce platoon with Belgian camouflage uniforms 1981/1982


Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/

Verkennings peleton met Belgische camouflage uniformen 1981/1982.
Het verkenningspeleton V&I droeg Belgische camouflage uniformen op Curacao en Martinique in 1981/1982. Met veel dank aan mariniers sergeant Ronald voor deze waardevolle informatie en de foto's. Meer informatie over dit uniform is welkom! Heeft iemand dit uniform? Ik koop of ruil het graag!

 Reconnaissance platoon with Belgian camouflage uniforms 1981/1982
The reconnaissance platoon had Belgian camouflage uniforms in Curacao en Martinique in 1981/1982. Many thanks to marines sergeant Ronald for this valuable information and the pictures.
More information about this uniform is welcome! Does anybody have this uniform? I'm willing to buy or trade it!


De man links is een Franse militair
The man on the left is a French soldier


Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/

vrijdag 9 maart 2018

NL Mariniers uitrusting Falkland oorlog!/ Dutch Marines equipment Falklands War!

Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/

Nederlandse Mariniers uitrusting gebruikt door de Argentijnen in de Falkland/ Malvinas oorlog in 1982
Ik werd benaderd door Daniel Varela, een collega verzamelaar uit Argentiƫ. Hij verzamelt Argentijnse militaria uit de Falkland/ Malvinas oorlog. Hij stuurde mij een aantal interessante foto's van Argentijnse militairen ten tijde van de Falklands/ Malvinas oorlog met Nederlandse mariniers uitrusting ! De Argentijnen hebben deze uitrusting vrijwel zeker met de levering van het vliegdekschip Hr.Ms."Karel Doorman" in 1968 gekregen. Hieronder verschillende foto's met deze uitrusting in gebruik. Het betreft de eerder beschreven Uzi magazijntassen, holsters, pistooltassen en FALO magazijntassen. Met dank aan Daniel Varela!

Dutch  Marines equipment used by the Argentinians during the Falklands/ Malvinas War in 1982
I was approached by Daniel Varela, a collegue collector from Argentina. He collects Argentinian militaria from the Falkland/ Malvinas war. He sent me a couple of pictures of Argentinian servicemen serving in the Falkland/ Malvinas with Dutch Marines equipment! The Argentinians got this equipment together with the delivery of the aircraft carrier HMS "Karel Doorman"in 1968. Here several of this pictures. It concerns the previously described Uzi magazine pouches, holster, pistolmagazine pouch and FALO magazine pouches. Many thanks to Daniel Varela!

Koppel/ Belt:
Uzi magazijntassen/ Uzi magazijn pouches:

FALO tassen/ Pouches:Pistoolholster en pistool magazijntas
Pistol holster and pistol magazine pouch:

Volgens Daniel werden zelfs Argentijnse holsters en pistool magazijntassen gefabriceerd naar het Nederlandse model.
(Foto's met dank aan Daniel):

According to Daniel even Argentinian holsters and pistol magazine pouches were modelled after the Dutch model.
(Pictures courtesy to Daniel):


Dutch holster second from right:

Dutch belt and holster above:

Dutch pouch on the left:


FAL bajonet  en draagstel/ and carrier:
Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/


vrijdag 23 februari 2018

Persoonlijke spullen marinier Ronald 1 AGGP / Personal gear of marine Ronald of the 1 AGGP

Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/

Persoonlijke spullen van marinier Ronald van de 1st Amphibische Gevechts Groep (1AGGP) 1988-1990

Personal gear of marine Ronald of the 1st Amphibian battle group (1AGGP)1988-1990

Amerikaanse naoorlogse M1 helm met Amerikaans ERDL helmovertrek.
Amerikaanse helmen werden niet standaard verstrekt. Marinier Ronald heeft deze zelf aangeschaft rond 1989. Het helmovertrek zat al eerder op een standaard Nederlandse M53 helm:

U.S. post war M1 helmet with U.S. ERDL helmetcover.
U.S. helmets were not standard issue. Marine Ronald purchased this helmet privately at about 1989.
De helmet cover was originally worn on a standard Dutch M53 helmet:


 De opschriften zijn Vietnam oorlog gerelateerd een hobby en interesse van deze marinier:
De text on the helmet cover are Vietnam war related. A hobby and personal interest of this marine:
Hieronder hetzelfde helmovertrek met tekst rond 1988/1989:
Here the same helmet cover with text at about 1988/1989:

 Het standaard netje werd nauwelijks gedragen omdat deze vaak bleef hangen in de struiken:
The standard issue helmet netting was hardly worn since it kept stuck in the bushes:


Winterpet, Seyntex 1989 met uniek zelf genaaide marinier der 1e klasse chevron:
Wintercap, Seyntex 1989, with unique self sewn Marine 1st class chevron:

Hoofdlamp:
Headlight:
 
Goretex jas, verstrekt in 1989 Zie meer foto's en informatie in dit hoofdstuk: 
http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/2015/02/smock-whiskey-infanterie-compagnie.html

Goretex jacket, issued in 1989. For more pics and info see this chapter:
http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/2015/02/smock-whiskey-infanterie-compagnie.html


Foto met dank aan Ronald:
Photo courtesy of Ronald:

Buitenjas Koninklijke Landmacht, gebruikt door het Korps Mariniers. Uitgereikt rond 1988:
Over jacket of the Royal Army, used by the Marine Corps. Issued at around 1988:
Munitiekist voor de MAG mitrailleur, met label van de 1AGGP:
Ammunition box for the MAG machine gun, with label of the 1AGGP:


Andere munitie kist, gebruikt als schoenpoets kist:
Other ammo box, used as box for shoe polish set:   

MAG reserveloop tas: 
MAG spare barrel bag: 


Poncho tas:
Poncho carrying bag:
Gezichtscamouflage, prive aangeschaft:
Face camouflage, bought privately: 


Tentstok 1987, onderdeel van de uitrusting in Noorwegen
Tent stick 1987, piece of equipment in Norway:Tenthelft met inhoud:
Shelterhalf with contents: 

Draagriem van FALO tas koppel omgebouwd tot FAL draagriem:
Carrying strap of the FALO pouches belt, converted to FAL carrying strap:
 

Esbit brander, 1985:
Esbit burner, 1985: 


Zaklamp, met Koninklijke Marine stempel:
Torch, with Koninklijke Marine (Royal Navy) stamp: Watersterilisatie set:
Water purification set:

Verbandpakje:
Bandage package:
Artische ondershirt en sokken:
Artic undershirt and socks:

Bandelier voor FAL patronen, verstrekt door de Verenigde Arabische Emiraten aan de Mariniers die daar een ziekenhuis bewaakten tijdens de Golfoorlog rond 1990/1991:

Bandolier for FAL ammunition, provided by the United Arab Emirates to the Marines guarding a hospital there during the Gulf War at about 1990/1991: 


Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/
Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johanskoudeoorlogmariniers.blogspot.nl/